Stadsbeiaardier speelt Wilhelmus in de Grote Kerk Dordrecht

Dit filmpje werd ook door het RD gepubliceerd.

Ga naar RD.nl

We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland. We staan stil bij 75 jaar vrijheid, in het besef dat voor deze vrijheid een enorme prijs is betaald.
We herdenken de verliezen die Nederland heeft geleden. In de eerste plaats van de levens van zovelen: militairen, verzetsmensen, Joodse Nederlanders, burgers in de gebombardeerde steden. Maar daarnaast een verwoest land, enorme economische schade, honger en geweld.
We mogen nooit de macht van het kwaad in de mensheid vergeten en tegelijk we moeten we ook de herinnering koesteren aan die dappere mensen die hun leven riskeerden om het te bestrijden.

Boudewijn Zwart (Amersfoort, 1962) is een Nederlandse beiaardier, organist en pianist. Hij stamt uit een bekende organistenfamilie. Hij studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort en piano (hoofdvak) aan het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam (de voorloper van het Conservatorium van Amsterdam). In 1990 won hij alle categorieën van de driejaarlijkse Internationale Beiaardwedstrijd “Koningin Fabiola” in Mechelen (België). Samen met Henry Groen (1957) vormde Zwart jarenlang het Nederlands Carillon Duo. Hij is stadsbeiaardier van Dordrecht bron: http://bellmoods.com/